Talande webbLyssna

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Värmdö kommun. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2017-2020.

Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för Värmdös näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, bland annat i gemensamma workshopar som genomfördes under 2016. Näringslivsstrategin har sin grund i resultatet från workshoparna och följande fyra utgångspunkter:

  • Näringslivet är en viktig del av samhällsbygget
  • Hållbar utveckling och resurshushållning i fokus
  • Medvetenhet om skärgårdens särskilda förutsättningar
  • Dialog är en förutsättning för samverkan 

 

Strategin anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling, och lyfter fram tre strategiska prioriteringar för perioden 2017-2020:

  • Utvecklad infrastruktur
  • Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov
  • Attraktiv, välkomnade och växande kommun.


Här kan du läsa Värmdö Kommuns Näringslivsstrategi

 

Senast publicerad: 2018-03-12

Kontakt

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. maj 2019)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar