Talande webbLyssna

Regionala samarbeten

Värmdö kommun deltar i olika regionala samarbeten i syfte att utveckla näringslivet i Stockholmsregionen och kommunen.

Stockholm Archipelago

Stockholm Archipelago är ett samverkansprojekt mellan 13 offentliga parter; 9 skärgårdskommuner, Stockholm Läns Landsting, Länsstyrelsen Stockholms Län och Skärgårdsstiftelsen. Värmdö kommun har medverkat sedan starten 2015, då projektet inleddes som en del i Tillväxtverkets satsning Hållbar destinationsutveckling i Stockholms skärgård

Projektets syfte är att bidra till en starkare besöksnäring i skärgården, huvudsakligen genom marknadsföring av Stockholms skärgård på internationella marknader. Projektet bedriver också kompetensförstärkande verksamhet för företagare i Stockholms skärgårdskommuner, bland annat i avsikt att stärka exportmognad.

Stockholm Archipelago samlar näringsliv, politiker och tjänstemän från de medverkande parterna för att diskutera utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård.

www.stockholmarchipelago.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Partnerskapets syfte är att, genom ett fördjupat samarbete mellan kommunerna, attrahera utländska investeringar till regionen.

Arbetet är indelat i investeringsfrämjande arbete, internationell marknadsföring och näringslivsservice/NKI. Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia.

I partnerskapet ingår 55 kommuner i 8 län.

www.stockholmbusinessalliance.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast publicerad: 2018-07-05

Kontakt

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. maj 2019)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar