Talande webbLyssna

Bygglov

De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov innan du får påbörja ett arbete.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver inte bygglov men ska anmälas, till exempel en installation som väsentligt ändrar konstruktionen av en fastighet som hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.

Mer information om bygglov, rivningslov och marklov

Senast publicerad: 2019-02-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation