Tyck till

Daglig verksamhet enligt LSS, utförare

Här finns information för dig som är eller vill bli utförare av daglig verksamhet i Värmdö kommun.

Valfrihet tillämpas inom daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till en personliga utveckling och att man ska känna sig delaktig i samhället.

Ansökan

Här finns det förfrågningsunderlag som gör det möjligt för utförare att ansöka om att bli godkända. Alla som uppfyller kraven får sedan teckna avtal med kommunen – antalet utförare begränsas inte.

OBS! Förfrågningsunderlaget är under uppdatering och ett uppdaterat underlag planeras komma ut under våren 2017. Det nya förfrågningsunderlaget kommer att innebära ändrade förhållanden och intressenter kan med fördel avvakta tills uppdatering skett.

Dokument för utförare

Styrdokument

Policy för rökfri arbetstid

Alkohol- och drogpolicy

Kostpolicy

Senast publicerad: 2017-03-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation