Tyck till
Talande webbLyssna

Daglig verksamhet enligt LSS, utförare

Här finns information för dig som är eller vill bli utförare av daglig verksamhet i Värmdö kommun.

Valfrihet tillämpas inom daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till en personliga utveckling och att man ska känna sig delaktig i samhället.

Ansökan

Ansökan ska lämnas elektroniskt via e-avrop där man kostnadsfritt kan skapa ett konto:

Värmdö kommuns sidor på e-Avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla som uppfyller kraven får sedan teckna avtal med kommunen – antalet utförare begränsas inte.

Dokument för utförare

Upphandlingsföreskrifter

Avtalsvillkor

Skakrav

Bilagor

Ersättningsnivåer

Underlag Södertörnsmodellen

Kostpolicy

Alkohol- och drogpolicy för anställda

Policy för rökfri arbetstid

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Personuppgiftsbiträdesavtal


Senast publicerad: 2019-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation