Tyck till
Talande webbLyssna

Starta och driva förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Kommunen ansvarar sedan för tillsyn av fristående förskolor.

Starta och driva fristående förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Ansökningsblankett är under bearbetning och publiceras inom kort.

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor. Detta gäller för både anordnare av enskild förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor.

Läs mer om Värmdö kommuns tillsynsplan.

Lokaler

För att skydda människors hälsa ställs det höga krav på lokaler för offentlig verksamhet, speciellt inom barnomsorg och undervisning,

Information om anmälningsplikt, tillstånd och avgifter

Senast publicerad: 2017-12-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation