Avslut eller byte av ägare

När du avslutar en livsmedelsverksamhet eller byter ägare är det viktigt att anmäla detta till kommunen. Här hittar du information om avregistrering och byte av ägare.

När du säljer, byter ägare eller väljer att avsluta din verksamhet är det viktigt att du anmäler detta till kommunen. Detta gäller för både livsmedels- och dricksvattenanläggningar. Meddela kommunen genom ett telefonsamtal, e-post eller använd blankett för upphörande.

När kommunen har mottagit din anmälan avregistreras verksamheten och den årliga avgiftsskyldigheten upphör. Bedriver du din verksamhet 1 januari behöver du betala den årliga avgiften för det året.

För att du ska vara säker på att din anmälan har kommit in till kommunen skickas en bekräftelse till dig.

Senast publicerad: 2017-04-10