Talande webbLyssna

Anvisningar och blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för serveringstillstånd, samt anvisningar om hur du ska fylla i blanketterna.

Observera att det är blanketterna i listan under rubriken Blanketter som du ska fylla i och skicka in till kommunen. De blanketter som du hittar i anvisningarna är endast infogade i demonstrationssyfte.

Anvisningar


Blanketter

Senast publicerad: 2018-09-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument