Talande webbLyssna

Tobaksförsäljning

Här följer information för dig som bedriver verksamhet med försäljning av tobak.

Tobakslagen ställer en rad krav vid försäljning av tobaksvaror. Du som säljer tobaksvaror måste anmäla försäljningen till kommunen. Det gäller all försäljning till konsumenter. Även ideella föreningar omfattas av kravet trots att de är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2018:2088, som träder i kraft den 1 juli 2019. Detta innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Mer information om vad tillståndsplikt innebär kommer att publiceras inom kort.

Anmälan och avanmälan  

Anmälan om försäljning av tobaksvaror, upphörande av verksamhet, upphörande av försäljning av tobaksvaror, ändrade uppgifter om verksamhetsutövare eller andra ändringar ska göras till Värmdö Kommun.

Vid ägarbyte ska den förra ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning av tobaksvaror.

Åldersgräns  

Tobaksvaror får inte säljas till den som är under 18 år. Du måste också försäkra dig om att tobaken inte är avsedd att lämnas till någon underårig. I försäljningslokalen skall finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.

Det är inte tillåtet att sälja cigaretter styckevis eller i förpackning med färre än 19 cigaretter.

Egentillsyn  

Den som säljer tobaksvaror ska utöva s.k. egentillsyn över försäljningen med hjälp av ett program eller handlingsplan. Folkhälsoinstitutet har information om detta,

Sanktioner  

Kommunen får meddela de förlägganden eller förbud som behövs för att lagen följs. I beslut om föreläggande eller förbud får kommunen sätta ut vite.

Enligt tobakslagen ges utrymme för polis och åklagare att starta en straffrättslig process mot butiker som bryter mot lagen. Straffet för olovlig tobaksförsäljning är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Avgifter  

För sitt tillsynsarbete har kommunen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift.

Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument