Tyck till

Fakturor till kommunen

Fakturor till kommunen, så kallade leverantörsfakturor, skickas till en särskild adress och måste alltid innehålla beställarens referens.

Skicka fakturor till kommunen på följande adress: 

Värmdö kommun
REF-ID
Lev.fakt.service VK001
Box 101
134 22 Gustavsberg

Varje beställare har en unik referens som måste anges någonstans på fakturan. Referensen består av 6-10 bokstäver, ibland åtföljda av en siffra, till exempel MONHAR eller MONHAR1. 

Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter ankomstdatum. 

Vid frågor angående referens, ta i första hand kontakt med beställaren. Vid andra frågor om fakturan, kontakta kommunens ekonomiavdelning.

Eventuella betalningspåminnelser skickas till:    

Värmdö kommun
Sektorn för ekonomi och uppföljning
134 81 Gustavsberg

Uppgifter som ska finnas med på fakturan:

 • Fakturaadress
 • Referens
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Eventuellt momsbelopp
 • Tillämpad skattesats
 • Organisationsnummer/VAT nummer/FA skattsedel
 • Plusgiro, bankgiro eller bankkonto inklusive clearingnummer
 • Vara/tjänst som utförts/levererats
 • Datum för leverans/utförande

Elektroniska fakturor

Om ni är intresserade av att skicka era fakturor elektroniskt till oss är ni välkomna att ta kontakt med ekonomiavdelningen, 08-570 474 50, varmdo.ekonomi@varmdo.se. Vi stödjer formaten EDI-Fulltextfaktura och Svefaktura.

Senast publicerad: 2015-10-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation