Konkurrensprövning

Värmdö kommun har möjlighet att konkurrensutsätta vissa verksamheter genom att överlåta valet av utförare på kunderna.

Värmdö kommun vill främja en god hushållning av skattemedel och god kvalitet genom att kontinuerligt pröva kommunalt driven verksamhet genom aktiv konkurrensprövning. Därigenom skapar vi förutsättningar för invånarna till ett ökat inflytande och ökade möjligheter att välja service och tjänster. Andra önskade effekter är ökad kvalitet och lägre kostnader.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt genom auktorisation.

Följande verksamheter är för närvarande konkurrensutsatta:

  • Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  • Hemtjänst
  • Familjerådgivning
  • Kommunal vuxenutbildning (svenska för invandrare, grundläggande nivå samt gymnasial nivå)

Fler verksamheter kan komma att konkurrensprövas, information finns i vänstermenyn under Planerade upphandlingar.

Senast publicerad: 2016-12-02