Tyck till

Våld i nära relation

Sprucken glasruta mot grå bakgrund

Våld i nära relationer är vanligare än vad många tror. Be om hjälp om du är orolig för någon, eller om du själv är utsatt.

I Sverige är det förbjudet enligt lag att slå och hota andra personer – både inom och utom familjen. Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp med att sluta använda våld. 

Om du är utsatt 

 • Känner du dig rädd och hotad?
 • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
 • Har du blivit slagen? 
 • Har du blivit tvingad till att ha sex?

Be om hjälp om du är orolig för någon eller om du själv är utsatt!

Hjälp under kontorstid

Socialtjänsten 08–570 470 00 (kontaktcenter)

Akut hjälp utanför kontorstid

Socialjour 08–570 307 20

Polisen vid akut fara - 112

Polisanmälan eller frågor till polisen, telefon 114 14.
Mer information från polisen finns under länk i högerspalten.

Om du är anhörig

Våga se och våga fråga! Lyssna på vad personen säger. Berätta att den som utsatt kan få råd och stöd. Du kan även själv ringa för att få råd och stöd. Du kan själv göra en polisanmälan och du behöver inte säga vem du är. Om personen har barn ska du ringa socialkontoret.

Socialkontoret kan hjälpa till med 

 • ​att få stopp på våldet
 • stödsamtal till de utsatta
 • skyddat boende 
 • frågor kring barnens situation
 • frågor om ekonomi i en uppbrottssituation

Kvinnojour Nacka Värmdö

Kvinnor som är utsatta för hot och våld kan ta kontakt direkt med kvinnojouren och få råd och stöd. Kvinnojouren kan hjälpa utsatta kvinnor att kontakta polisen, sjukvården eller socialtjänsten. Samtalen är avgiftsfria och tolk kan ordnas.

Barn som upplevt våld kan få krisbearbetande samtal enligt Rädda Barnens modell "Trappan". Det finns också gruppverksamhet för kvinnor och barn. 

Kvinnojouren har tystnadsplikt och den som ringer får vara anonym.

Tel: 08-601 95 72

E-post: nackavarmdo@kvinnojouren.net

Hemsida: www.kvinnojouren.netlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddat boende

Kvinnojouren har också skyddat boende som kan beviljas av handläggare på socialkontoret eller av socialjouren.

Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för hot eller våld kan du ringa anonymt till Kvinnofridslinjen som finns vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du kan även ringa dit om det gäller någon annan person som du är orolig för. De har öppet dygnet runt. Samtalet är gratis och det syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50.


Operation Kvinnofrid

Operation kvinnofrid har information om var man kan vända sig i Stockholms län om man är våldsutsatt eller behöver hjälp att förändra ett våldsamt beteende. Det är ett samarbete vars långsiktiga mål är att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Myndigheter som deltar är Länsstyrelsen i Stockholms län (samordningsansvar för Operation Kvinnofrid), Polismyndigheten, Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och länets övriga 25 kommuner samt Kommunförbundet i Stockholms län (KSL).

Läs mer på www.operationkvinnofrid.selänk till annan webbplats

Alternativ till våld (ATV)

ATV arbetar med våld i nära relation. Med nära relation menas att offer och förövare har en relation till varandra så som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn . Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andre, får den andre att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.

Vi finns till för dig som…

 • har svårt att hantera ilska och aggressioner
 • utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
 • själv har varit utsatt för våld eller hot av någon närstående

ATV erbjuder rådgivning, stöd, samtal/behandling individuellt och/eller i grupp.

ATV är en del av Familjeverksamheten i Nacka/Värmdö. Inga avgifter tas ut.  
Telefon: 08-718 76 32  
E-post: atv@nacka.se

Hedersrelaterat våld - ORIGO

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Origo vänder sig till flickor, pojkar, unga kvinnor och män mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Gratis ungdomsnummer

Origo har ett särskilt nummer för ungdomar, telefon 020-25 30 00. Dit är det gratis att ringa och det syns inte på telefonräkningen.

Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och fritid, hälso- och sjukvård samt frivilliga aktörer som möter och arbetar med unga som lever i en hedersrelaterad kultur kan också få stöd och rådgivning i sitt arbete.

Mer om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck www.origostockholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 020-25 30 00

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö är en ideell förening som erbjuder stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen inom kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.

Brottsofferjouren är en resurs utöver samhällets vanliga hjälpinsatser. Hos Brottsofferjouren kan du vara anonym, du behöver inte ha gjort en polisanmälan innan kontakt och allt stöd via Brottsofferjouren är kostnadsfritt.

Brottsofferjouren kan erbjuda:

 • Vittnesstöd
 • Samtalsstöd
 • Råd och vägledning
 • Information om rättsprocessen
 • Hjälp att söka ersättning

Mer om Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö:
http://www.ntv.boj.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-02-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation