Brottsutsatta unga

Varje år blir ett antal ungdomar i Värmdö utsatta för ett brott som gör att de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Du som blivit utsatt kan få stöd och hjälp via kommunen.

Det är vanligt att en person som utsatts för brott får sömnsvårigheter, svårt att koncentrera sig och dålig aptit. Du kan känna dig otrygg och rädd och många känner skam, skuld och ilska.

Information till unga brottsutsatta

På Brottsoffermyndighetens sida Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information till dig som är ung och har utsatts för någonting brottsligt. På sidan finns också information om hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Information till unga brottsutsatta Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Stödcentrum för Unga Brottsutsatta

Stödcentrum för Unga Brottsutsatta är ett samarbete mellan Socialkontoret och Närpolisen i Värmdö. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 11–21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta den kränkning som brottet inneburit, samt förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Den hjälp och det stöd som stödcentret erbjuder är helt frivillig och kostar ingenting.

Stödcentret kontaktar ungdomar som gjort en polisanmälan och inbjuder till stödsamtal och information, men du är även välkommen att ta kontakt om du råkat ut för något brott men inte vågat anmäla det till polisen. Liksom alla som arbetar med barn och ungdomar har Stödcentrum anmälningsplikt. De har även tystnadsplikt.

Ungdomar kan höra av sig via telefon eller mejl. Du får vara anonym.

Detta kan Stödcentrum hjälpa dig med:

  • Stödsamtal för att prata om hur brottshändelsen har påverkat dig. 
  • Praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare, försäkringsbolag eller med andra instanser som arbetar med/mot dem som utsatts för brott.
  • Rättegångsstöd, till exempel genom förberedande samtal och information om vad som händer under en huvudförhandling.
  • Medling, vilket innebär att en brottutsatt och gärningsperson träffas med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen.

Vem får komma till Stödcentrum?

  • Om du är mellan 10–21 år och har blivit utsatt för brott eller är vittne till brott
  • Om du är anhörig till en ungdom som har blivit utsatt för brott eller är vittne till brott
  • Om du är gärningsperson mellan 12–21 år och vill veta mer eller delta i medling

För dig som är äldre än 22 år

Du som är 22 år eller äldre kan kontakta brottsofferjouren i Värmdö för att få hjälp.

Tel: 08-466 91 66


Senast publicerad: 2015-04-13