Talande webbLyssna

Ansök om eller säg upp vårdnadsbidrag

Ansökan om eller uppsägning av vårdnadsbidrag sker på särskilda blanketter. Innan du ansöker, se till att du uppfyller kraven för vårdnadsbidrag.

Läs mer om kraven för vårdnadsbidrag här. Du kan även läsa de fullständiga riktlinjerna i pdf-format.

Ansök om vårdnadsbidrag

Ansöker gör du på särskild blankett senast månaden före den månad då vårdnadsbidraget ska börja gälla (en ansökan per barn).

Ansökan om vårdnadsbidrag kan enbart göras för hela kalendermånader. Vårdnadsbidrag beviljas inte retroaktivt. Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att så snart som möjligt anmäla till kommunen om förutsättningarna för vårdnadsbidrag inte längre finns, eller ifall de ändras.

Beslut om vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om du får avslag medföljer mer information om hur man överklagar beslutet.

Säg upp vårdnadsbidrag

Uppsägning av vårdnadsbidraget ska lämnas skriftligen till kommunen på särskild blankett.

Efter uppsägning kan kommunen börja betala ut vårdnadsbidrag för samma barn först efter att fem månader gått sedan vårdnadsbidraget senast betalades ut.

Senast publicerad: 2018-07-20

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument