Tyck till
Talande webbLyssna

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Värmdö daglig verksamhet

Värmdö kommun har daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till din personliga utveckling och att du ska känna dig delaktig i samhället. Du får en individuellt utformad plan som ska ge dig stöd i din dagliga sysselsättning på kort och lång sikt.

Verksamhetens två delar

Styrmannen

Yrkesgrupperna


LSS-hälsan Värmdö

Värmdö har ett sjukvårdsteam för boende, sysselsättningar och daglig verksamhet inom LSS. Det skapar ett närmre samarbete mellan dig, boendepersonal samt vård- och rehabiliteringspersonal.

Läs mer om LSS-hälsan Värmdö

Senast publicerad: 2018-08-17