Skärgårdsverkstan

Skärgårdsverkstan är en del av Värmdö daglig verksamhet. På Skärgårdsverkstan i Gustavsberg har du som har extra behov av rutiner och kontinuitet din dagliga sysselsättning.

Verksamheten har två inriktningar

Den ena inriktningen vänder sig till dig med stora och omfattande vård- och omsorgsbehov, eller som har stort behov av kontinuitet och tydlig pedagogik. Här finns bland annat upplevelsebaserade aktiviteter och sjukgymnastik, men även bakning, kommunikationsträning, musikpedagogik, konst, data, återvinning, utflykter, högläsning, fokusgrupp och kill- och tjejgrupper. 

Den andra inriktningen vänder sig till dig med autismspektrumtillstånd. Den gruppen är till stor del ute och hjälper till i kommunen, bland annat med att hämta och lämna internpost på olika förskolor, handlar och sopsorterar. Du har även aktiviteter som musik, bad, bakning, data och sjukgymnastik, och utflykter enligt ett individuellt schema. 

Senast publicerad: 2016-06-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation