Transporter

Transporter är en del av Värmdö daglig verksamhet.

Du som har behov av stöd för att ta dig mellan hemmet och den dagliga sysselsättningen, oavsett om den finns inom eller utanför kommunen, får hjälp med detta via Transporter.

Det finns två handikappbussar och en  bil med varsin chaufför. På vissa turer finns även ledsagare med.

Värmdö daglig verksamhets funktion med transporter ska upphöra. Avvecklingen av transporter kommer ske stegvis och från och med den 12 juni kommer forstättningsvis samtliga transporterna ske med taxi.

Senast publicerad: 2017-04-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation