Yrkesgrupperna

Yrkesgrupperna är en del av Värmdö daglig verksamhet. Inom yrkesgrupperna har du din sysselsättning på en arbetsplats, utan att behöva ta samma ansvar som på ett riktigt förvärvsarbete.

Är du intresserad och har förmågan att ha din dagliga sysselsättning på en vanlig arbetsplats? Är du vuxen och har en lindrig utvecklingsstörning? Via yrkesgrupperna kan detta möjliggöras.

Vi försöker matcha en arbetsplats efter din förmåga och dina intressen. Arbetsuppgifterna anpassas sedan efter dina förutsättningar och det ställs inte samma krav på arbetsprestation som för de övriga anställda på arbetsplatsen.

I dagsläget samarbetar yrkesgrupperna med Dog Center, Komvux, ett skolkök i kommunen samt med Föreningen Guldkanten.

Senast publicerad: 2016-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation