Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Fordon för färdtjänstresor

Resorna utgår från samplanering där flera personer kan resa i samma fordon. För ensamåkning krävs särskilt tillstånd. Färdtjänstresor görs med närtrafik, taxibilar, båttaxi eller med rullstolstaxi, så kallade specialfordon. För de med särskilda svårigheter finns även möjlighet till liggande transport.

Närtrafikbussar

Du kan även resa med närtrafikbussar. Närtrafiken är mindre bussar med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor. Närtrafiken kallas även servicebussar, servicelinjer eller flexlinjer.

Ledsagare under resan

I de fall där det är nödvändigt att en resande med färdtjänst har hjälp och stöd av en annan person under själva resan kan ledsagare beviljas. Då får den sökande ta med dig en ledsagare eller medföljare utan avgift.

Kollektivtrafik med färdtjänstkort

Du som har färdtjänst kan dessutom åka utan kostnad med den allmänna kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska beräknas kvarstå minst tre månader.

Ansökan består av fyra delar:

  1. Färdtjänstintyg från behandlande läkare
  2. Ansökningsblankett från kommunen
  3. Fotografi på den sökande
  4. Färdtjänstutredning som kommunens utredare skriver

Du börjar med ett läkarintyg för färdtjänst från din läkare

Du måste vara folkbokförd i den kommun du ansöker hos. Som grund för din ansökan behöver du ett läkarintyg för färdtjänst. Detta utfärdas av din läkare. När läkarintyget har inkommit till kommunen skickar färdtjänstutredaren en kallelse samt en ansökningsblankett till dig, som du sedan fyller i och tar med till ditt besök.

Du träffar en färdtjänstutredare

Vid besöket tar du med dig ansökningsblanketten och ett fotografi på dig själv. Handläggaren lyssnar på dina behov och gör en egen beskrivning av ditt funktionshinder. Skrivelsen skickas till färdtjänstförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Din ansökan, ditt läkarintyg och ditt foto bifogas. Landstingets färdtjänstnämnd beslutar därefter om du blir berättigad till färdtjänst.

Överklagan

Ett avslag på ansökan om färdtjänst kan överklagas. Du har tre veckor på dig att överklaga, från det datum då du har mottagit beslutet. Vid överklagan görs en omprövning, vilket innebär att man tar ställning till om det finns skäl att ändra beslutet eller inte.

Överklagan ska skickas direkt till Färdtjänsten.

Färdtjänsten
Box 301 03
104 25 Stockholm

Senast publicerad: 2016-10-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information