Tyck till

Parkeringstillstånd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet men du söker i den kommun som du är skriven i. Tillståndet gäller en viss tid, dock längst i fem år.

Ansöka om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som både förare och passagerare. Som passagerare görs bedömningen utifrån om du är i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan består av tre delar:

  1. Läkarintyg från behandlande läkare
  2. Ansökningsblankett från kommunen
  3. Fotografi på den sökande

Läkaren skickar vanligen läkarintyget direkt till kommunen. Har du fått läkarintyget i handen bör du själv skicka in det. Skicka även in din undertecknade ansökan med ett bifogat foto. Bilden på ditt tillstånd bör uppdateras var femte år. Gäller det en person under 18 år krävs en ny bild vid varje ansökningstillfälle.

Ansökan skickas direkt till kommunen.

Värmdö kommun
Kontaktcenter
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Ansökan om befrielse från trängselskatt

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta en bil från skatteplikt. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt.

Parkering i Stockholms stad

Från och med 1 september 2016 gäller nya avgifter för dig som ska parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom Stockholms kommun. Dessa regler gäller inte i Värmdö kommun.

Läs mer om parkeringsavgifter i Stockholms stad för dig med parkeringstillstånd (på stockholm.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2016-10-03