Tyck till

Resor i annat län

Behöver du göra resor inom en kommun utanför Stockholms läns landsting, kan du innan du åker beställa så kallade utomlänsbiljetter hos kundservice för färdtjänst hos landstinget.

Biljetterna gäller endast i den kommun som anges på biljetten. För att få biljetterna i tid behöver du beställa dem minst fjorton dagar i förväg. Du har möjlighet att byta ut ett visst antal resor till biljetter i en annan kommun. Varje beställd biljett minskar ditt resesaldo i Stockholms län.

Senast publicerad: 2013-09-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information