Vem kan ansöka om färdtjänst?

Bestående funktionsnedsättning, under minst tre månader, kan ge dig färdtjänsttillstånd.

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska beräknas kvarstå minst tre månader.

Ansökan består av fyra delar:

  1. Färdtjänstintyg från behandlande läkare
  2. Ansökningsblankett från kommunen
  3. Fotografi på den sökande
  4. Färdtjänstutredning som kommunens utredare skriver

Du börjar med ett läkarintyg för färdtjänst från din läkare

Du måste vara folkbokförd i den kommun du ansöker hos. Som grund för din ansökan behöver du ett läkarintyg för färdtjänst. Detta utfärdas av din läkare. När läkarintyget har inkommit till kommunen skickar färdtjänstutredaren en kallelse samt en ansökningsblankett till dig, som du sedan fyller i och tar med till ditt besök.

Du träffar en färdtjänstutredare

Vid besöket tar du med dig ansökningsblanketten och ett fotografi på dig själv. Handläggaren lyssnar på dina behov och gör en egen beskrivning av ditt funktionshinder. Skrivelsen skickas till färdtjänstförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Din ansökan, ditt läkarintyg och ditt foto bifogas. Landstingets färdtjänstnämnd beslutar därefter om du blir berättigad till färdtjänst.

Överklagan

Ett avslag på ansökan om färdtjänst kan överklagas. Du har tre veckor på dig att överklaga, från det datum då du har mottagit beslutet. Vid överklagan görs en omprövning, vilket innebär att man tar ställning till om det finns skäl att ändra beslutet eller inte.

Överklagan ska skickas direkt till Färdtjänsten.

Färdtjänsten
Box 301 03
104 25 Stockholm

Senast publicerad: 2016-10-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information