Tyck till

Stöd till anhöriga

Anhörig kan du vara till en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska.

För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig och ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. På de här sidorna hittar du information, tips och förklaringar.

Kommunen erbjuder stöd till personer som har anhöriga med stort vårdbehov, exempelvis demenssjuka och missbrukare. Det finns också hjälp för barn och unga med missbrukande anhöriga.

Olika former av stöd

Du som vårdar en anhörig eller närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad, har möjlighet till stöd och avlösning. Det kan vara i form av dagvård, avlösning, växelvård i särskilt boende eller avlösarservice i hemmet.

Ett anhörigvårdarkort, som kan hämtas på Kontaktcenter i kommunhuset, dokumenterar att du ansvarar för en person som är beroende av hjälp.

Anhörigsamordnare

Du som vill ha mer information och vägledning kan ta kontakt med någon av kommunens anhörigsamordnare via kommunens kontaktcenter.

Familjecenter för äldre

På vårt familjecenter för äldrelänk till annan webbplats finns också speciella anhöriggrupper, där du kan få råd och stöd i samspråk med andra i samma situation. Familjecentret finns på Seniorcenter Diamanten, Kullsvedsvägen 2, Hemmesta.

Du kan också ringa direkt till Familjecenter för äldre på 08-570 474 71.

Stöd till barn och unga som har en anhörig som har problem med missbruk

Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.

Genom kommunen kan du som är anhörig kostnadsfritt söka stöd. Du behöver inte ha något beslut från socialtjänsten för att få stöd, utan kan ta kontakt direkt med de verksamheter sopm erbjuder stöd. Du kan få stöd även om din anhöriga inte går i behandling eller får annat stöd från socialtjänsten.

Du som är mellan 0 och 18 år kan vända dig till Hamnen

telefon 08-718 74 00

Du som är mellan 13 och 23 år kan vända dig till ungdomsmottagningen 

telefon 08-570 359 59 

Stöd till vuxna anhöriga till missbrukare

När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former. Genom kommunen kan du som är anhörig kostnadsfritt söka stöd. Stöd ges både som enskilda stödsamtal och i form av anhöriggrupper. 

Du behöver inte ha något beslut från socialtjänsten för att få stöd, utan kan ta kontakt direkt med anhörigstödet. Du kan få stöd även om din anhöriga inte går i behandling eller får annat stöd från socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om vilket stöd du som anhörig till en person med missbruksproblematik kan få.

Anhöriggrupper

Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med likande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

Beroende och psykisk ohälsa

Nästa anhöriggrupp som börjar här på Värmdö riktar sig mot beroende och psykisk ohälsa. Läs broschyren om denna anhöriggrupp.

 

Sorgbearbetningsgrupp

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Länktips

Som anhörig som du vårdar eller stöttar är du viktig. Men du kanske själv behöver stöd för att kunna hantera din situation. Här hittar du sidor med tips och länkar som kan vara bra för dig.

Senast publicerad: 2017-01-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation