Tyck till

Trygg och säker

Livboj på husvägg, i bakgrunden sjöstrand med brygga

Värmdö kommun arbetar på olika sätt för att skydda medborgarna mot olyckor och kriser. Arbetet sker inom många olika områden. Under denna flik kan du läsa om kommunens ansvar och aktiviteter för en trygg och säker kommun.

Brottsförebyggande arbete

Kommunens strategiska brottsförebyggande arbete är en viktig del av arbetet för en trygg och säker kommun. Värmdö kommun arbetar brottsförebyggande genom att:

  • Genomföra åtgärder som försvårar eller hindrar att brott begås
  • Genomföra åtgärder som ökar chansen att upptäcka brott
  • Arbeta bland ungdomar för att minska deras benägenhet att begå brott

För att genomföra åtgärder och satsningar som ger resultat krävs samverkan mellan olika samhällsaktörer. Ansvariga myndigheter, idéburna organisationer, företag och enskilda kommuninvånare har alla en viktig del i arbetet.

Trygghetsrådet – forum för samverkan och ökad kunskap

Våren 2015 beslutade kommunfullmäktige att Trygghetsrådet i Värmdö skulle bildas. Rådet har till uppgift att samordna de krafter som arbetar för en ökad trygghet för kommunens medborgare och sprida kunskap om hur trygghetsarbete kan bedrivas. Rådet består av ansvariga tjänstemän från kommunen, polisen och räddningstjänsten samt representanter från ett antal föreningar och företag.

Trygghetsrådet sammanträderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-02-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation