Tyck till

Krishantering, POSOM

Värmdö kommun har en god förmåga att hantera krissituationer och kan snabbt får igång insatser som skyddar medborgarna. En viktig del av krishanteringen är att kommunens POSOM-grupp sammankallas för att stötta drabbade och deras anhöriga i en krissituation. POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande.

Kommunen har också en krisledningsnämndöppnas i nytt fönster som kan fatta beslut i frågor om krishantering.

Senast publicerad: 2014-07-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation