Tyck till

Bredband och IT

Kvinna sitter vid fönster med laptop i knät, sjön syns i bakgrunden

Kommunens vision är att alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ska ha tillgång till funktionsduglig IT-kommunikation.

Detta är en del av förutsättningarna för kommunens utbyggnad av e-tjänster inom olika områden. En sådan utveckling pågår kontinuerligt. Fiber finns draget till kommunens större öar, av Stockholms stads IT-infrastrukturbolag Stokab men även av andra aktörer.

Bredbandsutbyggnad

Kommunen ger förutsättningar för bredbandsutbyggnad genom att lägga tomrör i samband med annan ledningsutbyggnad, men agerar inte själv som operatör.

Dragning till områden med kommunal verksamhet prioriteras i de aktiviteter som kommunen själv initierar tillsammans med nätägare. Därmed skapas ett stomnät som kommersiella nätoperatörer kan ansluta till.

Inom Värmdö kommun som helhet varierar tillgången på snabb kommunikation. Länsstyrelsen stödjer i vissa fall nätutbyggnad om tillräckligt antal hushåll i ett område går samman. Mer information om vilka förutsättningar som finns i ditt område kan du få om du kontaktar Värmdö kommun.

Det finns ett väl utbyggt 4G-nät med god täckning i kommunen och stora delar av skärgården.

Du som inte har tillgång till egen dator kan använda datorer på biblioteket i Gustavsbergs centrum (Runda huset). Är du ung och besöker en fritidsgård kan du använda dator där.

Hyresgäster inom Värmdöbostäder har tillgång till bredband i bostaden, medan man i privata boenden får välja egna kommunikationslösningar inom respektive bostadsrättsförening eller samfällighet.

Sök bredbandsstöd

På flera av Värmdö kommuns större öar har man positiva erfarenheten av bredbandsutbyggnad.

I det nya landsbygdsprogrammet finns 100 miljoner kronor avsatt som stöd för utbyggnad av bredband inom Stockholms län. I nuvarande programomgång, 2014-2020, prioriteras stöd till fiber på landsbygden för att anslutningsgraden är lägst här i länet.

Olika landsbygdsområden i Värmdö kan därför gå samman, bilda ekonomisk förening och söka bredbandsstöd för att genomföra utbyggnad av fiber.

Mer information finns i dokumentet Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd (pdf).länk till annan webbplats

Senast publicerad: 2016-02-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation