Tyck till

Ny gång- och cykelväg mellan Dalkrokstigen och Strömma kanal

gång- och cykelväg Strömma

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Dalkrokstigen och Strömma kanal med start i mars 2015. Projektet beräknas vara klart i juni.

Det är trångt vid platsen varför trafikverkets entreprenör Peab ibland behöver stänga av ett körfält. Den 15 juni öppnar båda körfälten. Av säkerhetsskäl delar trafikverket upp sträckan i fyra etapper om cirka 400 meter vardera.

För mer information om projektet gå in på trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med byggnationen kommer även Värmdö kommun att dra nya VA-ledningar fram till Ripvägen. Förbindelsepunkter för vatten och avlopp kommer att upprättas till fastigheter utefter denna sträcka. Vatten och avloppsledningarna kommer inte att kunna tas i bruk förrän pumpstation vid Ripvägen är färdigbyggd, preliminärt sommaren 2016.

Kontakta handläggare

På kommunen: För VA-frågor kontakta projektledare Pauline Carlborg eller byggledare Tommy Johansson via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

På Trafikverket: Frågor angående projektet kontakta projektledare Karin Stadler 010-1237231 och byggplatsuppföljare Jan Persson 0706-955 356.


Senast publicerad: 2016-05-13