Tyck till

Ny gång- och cykelväg mellan Fågelvik och Återvall

Kartbild ny gång- och cykelväg mellan Fågelvik och Återvall på Ingarö

Ny gång- och cykelväg byggs mellan Fågelvik och Återvall tillsammans med nya huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp.

Senast publicerad: 2016-05-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation