Tyck till
Talande webbLyssna

Torg och allmänna platser

I Värmdö kommuns tätorter finns gator, torg och samlingspunkter. För att få driva verksamhet på dessa allmänna platser krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt de gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplanen.

Polistillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, försäljningsstånd, torgmöten, idrottsarrangemang med mera.

Kontakta även markägaren för att få tillstånd till verksamheten.

Polistillstånd offentlig platslänk till annan webbplats

Avgifter för upplåtande av offentlig plats

Kommunen har en fastställd taxa för upplåtande av offentlig plats.

Taxa - Upplåtelse av offentlig plats 2019

Tillstånd och regler

Torghandeln regleras av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Värmdö kommun.

Torgförsäljning

Torgförsäljning förekommer i Värmdö kommun endast på torget i Gustavsbergs centrum, mellan kiosken och konditoriet fram till Systembolaget och Coop Konsums entré.

Värmdö kommunfullmäktige beslutar varje år om torghandelsavgift exklusive moms. I mån av plats kan ideella föreningar få korttidsplats utan avgift.

Julmarknad, skärgårdsdagar och liknande som arrangeras av ideella föreningar är avgiftsfria.

Serveringstillstånd

Om du har för avsikt att sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 3,5 procent som ska drickas på försäljningsstället, måste du ansöka om serveringstillstånd. Det krävs tillstånd även när alkoholdrycker ingår i en annan avgift, till exempel entréavgift. Att bjuda på alkoholdrycker vid privata tillställningar utanför restaurangmiljö kräver inte tillstånd.

I Värmdö kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd på restauranger och allmänna tillställningar. Nämnden har också ansvar för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel. Dessutom är nämnden remissinstans till Svenska Spel i ansökningar om tillstånd för värdeautomater på restaurangerna. Skicka ansökan till socialkontoret.

Mer information om serveringstillstånd

Lekplatser, skötsel

Värmdö kommun har allmänna lekplatser i Gustavsberg, Hemmesta, Djurö, Stavsnäs och Ingarö.

Allmänna lekplatser sköts av kommunens driftavdelning. Skötseln av parkytorna innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och annan vård av växterna. Kommunen håller också rent, tömmer papperskorgar och underhåller gång- och cykelvägar, parkmöbler, planer och lekredskap samt utrustning på utegym.

Läs mer om kommunens lekplatser, boulebanor och utegymlänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2019-10-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information