Talande webbLyssna

Viltolyckor

Viltolyckor inom Värmdö kommun ökar för varje år. Det sker i genomsnitt en viltolycka om dagen, de flesta olyckor sker den mörka delen av året. Antalet kollisioner med rådjur utgör hela 
88 % av anmälda olyckor och mörkertalet är förmodligen stort.

Den vägsträcka som Nationella Viltolycksrådet rapporterar som risksträcka inom Värmdö kommun är länsväg 222 mellan Nacka och Stavsnäs. Vill du veta exakt var viltolyckorna hittills har inträffat kan du se det på en viltkarta som ständigt uppdateras av Nationella Viltolycksrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla vilda djur är fredade enligt jaktlagstiftningen (SFS 1987:259). Om du kolliderar med ett rådjur eller annat djur är du skyldig att kontakta polisen. Påkörda djur ska tas om hand av väghållaren. På riksvägarna tar Trafikverket hand om dem, på kommunala vägar ligger ansvaret på kommunen. Djur som hittas döda på privat mark ska tas omhand av markägaren.

Varna för vilt - ring trafikinformationen!

Om du vill varna andra trafikanter för vilt på vägen ska du vända dig till trafikinformationen telefon 020-999 444. Om det däremot skett en trafikolycka vänder du dig till polisen 114 14.

Trafikinformationen är en tjänst som samlar ihop information hur det ser ut efter våra trafiknät och som sedan meddelar lyssnare av den lokala stationen vid Sveriges Radio. Polisen tar emot anmälningar om trafikolyckor och vilt i bostadsområden i tätort.

Varna för vilt, andra hinder eller övrig trafikinformation ring
020-999 444.

Trafikolyckor eller vilt i bostadsområden i tätort ring 114 14.

Om du har kört på ett djur

  • Ring SOS 112 - har du varit inblandad i en olycka med någon av djurarterna nedan är du enligt lag skyldig att anmäla detta till polisen. Anmälningsplikt gäller björn, älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, varg, järv, lodjur, vildsvin, utter och örn.
  • Märk ut olyckplatsen. Se viltolycka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för info om var du kan hämta viltmarkeringsremsan.
  • Ställ upp en varningstriangel på tillräckligt avstånd från olycksplatsen.
  • Spåra inte ett skadat djur själv.

Förebygg olyckan

  • Anpassa farten.
  • Var extra uppmärksam i skymning och gryning.
  • Tänk på att en del djur rör sig i flock, ett djur följs ofta av fler.
  • Respektera varningsskyltar för vilda djur.

Läs mer under länkarna i högerspalten.

Senast publicerad: 2018-04-19