Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar och trafikarbeten i kommunen.

Risk för trafikstörningar

Om det skulle falla stora snömängder finns det risk för störningar i såväl vägtrafik som kollektivtrafik. Innan du ger dig ut i morgontrafiken, ta del av uppdaterad väderinformation och trafikinformation för att kunna ta ett beslut om på vilket sätt du ska resa.

Tänk på detta

  • Din resa kan ta längre tid än normalt. Vägar och kollektivtrafik kan påverkas.
  • Förbered dig för att kunna klara eventuella stopp i trafiken.
  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning, exempelvis vinterdäck.
  • Håll dig löpande informerad om väderläget. Väg- och tågtrafik kan du läsa information om på trafikverket.selänk till annan webbplats och trafiken.nu.länk till annan webbplats För kollektivtrafik och flygtrafik, se sl.selänk till annan webbplats, trafiken.nulänk till annan webbplats eller swedavia.se.länk till annan webbplats För prioritering och planer för snöröjning, vänd dig till din kommun och till trafikverket.selänk till annan webbplats. Polisens information om trafikolyckor och polisens åtgärder hittar du här: Polisens nyheter.länk till annan webbplats 
  • Följ löpande rapportering via lokalradion, t.ex. SR P4 Radio Stockholmlänk till annan webbplats.

Behöver du vård?

Kontakta 1177länk till annan webbplats eller sll.selänk till annan webbplats

Mer information om krishantering i Värmdö

Läs mer om kommunens säkerhetsarbete och vad du själv bör tänka på

Trafikinformation kring ombyggnation av Gamla Skärgårdsvägen vid Strandvik

Upphandlingen av entreprenaden för ombyggnationen av Gamla Skärgårdsvägen vanns av R&R Markentreprenad och startades i januari 2018.

Ombyggnationen kommer pågå till hösten 2018. Del av Gamla Skärgårdsvägen kommer också att vara enfilig och styras med trafikljus under en två månaders period med planerad start 3 mars. En del byggtrafik kommer då att trafikera sträckan.

Med en planerad start under vecka 11 kommer också JM AB att påbörja markarbete för byggnationen i enlighet med detaljplan för Strandvik. Detta kommer också att påverka trafiken då en bygginfart väster om Villa Strandvik kommer att iordningställas.

Thun-Ollevägen avstängd för biltrafik från 13/2–23/2

Från tisdag 13/2 på eftermiddagen kommer VA-enheten att sätta igång ett projekt på Thun-Ollevägen. Infarten Thun-Ollevägen kommer då att vara avstängd för biltrafik, detta för vår personals trygghet och för tredjemans trygghet. Vi hänvisar biltrafik att köra runt på Munkvägen.

Varför gör vi detta arbete?

Arbetet kommer underlätta för ett kommande projekt då vi ska lägga ner dagvatten på denna gata.

Hur lång tid kommer detta att ta?

VA-enheten räknar med att bli klara under vecka 8.

Tillfälligt kvälls- och nattarbete längs Gamla Skärgårdsvägen vecka 7

Längs Gamla Skärgårdsvägen ovanför Villa Strandvik kommer det att ske kvälls- och nattarbete mellan tisdag 13/2 och onsdag 14/2 samt mellan torsdag den 15/2 och fredag 16/2.

Schaktarbeten påbörjas vecka 48 vid Strandvik

Under vecka 48 börjar schaktarbeten för försörjning av el till utbyggnaden vid Strandvik. Arbetena kommer börja måndag 27/11-17 och det kommer ske nattjobb 29/11-17 med start klockan 21:00.

Begränsad framkomlighet i Mölnvik

Vårt arbete med att anlägga nya busshållplatser i Mölnvik är tyvärr försenat. Måndag 27 november asfalterades det vänstra körfältet och måndag den 4 december asfalteras det högra. Det innebär att enbart en körbana är öppen österut tom tisdag den 5 december. Detta påverkar trafiksituationen i Mölnvik och förhoppningen är att öppnandet av Fenix och Afrodites väg ska underlätta framkomligheten.

När arbetet är klart så kommer de nya bussfickorna vara ett stort steg i att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten i Mölnvik. Skärgårdsvägen breddas så att busstrafiken får en egen stoppficka vilket kommer att ge ett bättre flöde för övrig trafik.


Läs mer här

Begränsad framkomlighet i Gustavsbergs centrum

2017-09-21

Från och med denna vecka (v 38) till och med början av december kommer det ske schaktarbeten i Gustavsbergs centrum. Framkomligheten kommer vara begränsad på Värmdögatan någon vecka framöver. På Gustavsbergsvägen, Blekängsvägen och Skeviksvägen kommer det utföras nattarbeten under oktober och november vilket kommer påverka framkomligheten med provisoriska trafiksignaler och skytteltrafik. Gångvägar för oskyddade trafikanter kommer ledas om på Gamla Skärgårdsvägen på grund av schakt i gångbana.

VA-arbeten Tallåsplan

2017-09-26

Arbetena med vatten och avlopp fortgår och planeras bli färdigt under oktober.

För mer information kontakta

Erik Ekelund, gruppchef

Tekniska driftavdelningen

08-570 470 02

erik.ekelund@varmdo.se

 

Ombyggnation av gångbanan längs med Idrottsvägen

2017-06-14

Kartbild Idrottsvägen

Befintlig gångbana kommer att breddas och även att förlängas ner till korsningen Godenius väg. Arbetena beräknas starta under vecka 26 och pågå under sommaren med färdigställande till hösten. Framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden.

Entreprenör: NCC

Beställare: Värmdö kommun

Projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se

 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Detta arbete är ett underhållsarbete (reinvestering) som vi gör längs med Björnskogsvägen. Arbetet omfattar att vi fokuserar på att se över kantsten på hela sträckan och i det arbetet så justerar vi så att vi får ett bra genomgående stråk för gående och cyklister på den östra sidan mot skolområdet. Vi kommer även komplettera med ny belysning på östra sidan för gång- och cykelbanan. Utöver detta så kommer samtliga övergångställen att tillgänglighets anpassas.

Vid hållplatsen Klostervägen så kommer vi anlägga en timglashållplats(ett körfält) mot dagens tvåfältslösning och detta ska medföra till lägre hastigheter längs med Björnskogsvägen.

Har du frågor kontakta projektledare Erik Ekelund via mejl erik.ekelund@varmdo.se eller via kontaktcenter 08-570 470 00.

 

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2018-03-01