Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar och trafikarbeten i kommunen

 

Ombyggnation av gångbanan längs med Idrottsvägen

Kartbild Idrottsvägen

2017-06-14. Befintlig gångbana kommer att breddas och även att förlängas ner till korsningen Godenius väg. Arbetena beräknas starta under vecka 26 och pågå under sommaren med färdigställande till hösten. Framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden.

Entreprenör: NCC

Beställare: Värmdö kommun

Projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se

Arbete pågår utmed Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Detta arbete är ett underhållsarbete (reinvestering) som vi gör längs med Björnskogsvägen. Arbetet omfattar att vi fokuserar på att se över kantsten på hela sträckan och i det arbetet så justerar vi så att vi får ett bra genomgående stråk för gående och cyklister på den östra sidan mot skolområdet. Vi kommer även komplettera med ny belysning på östra sidan för gång- och cykelbanan. Utöver detta så kommer samtliga övergångställen att tillgänglighets anpassas.

Vid hållplatsen Klostervägen så kommer vi anlägga en timglashållplats(ett körfält) mot dagens tvåfältslösning och detta ska medföra till lägre hastigheter längs med Björnskogsvägen.

Har du frågor kontakta projektledare Erik Ekelund via mejl erik.ekelund@varmdo.se eller via kontaktcenter 08-570 470 00.

Trafikarbeten korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken på Ingarö

2016-10-14

Svevia kommer inom kort att starta arbetena vid korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken. Därefter arbetar de sig västerut mot Näsuddsvägen. Detta innebär att Varvsvägen måste stängas av för trafik fram till våren 2017. Det kommer att finnas en informationsskylt vid Eknäsvägen för omledning av trafik via Fågelviksvägen, Golfvägen och Vintervägen.

Läs mer här

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2017-08-14