Talande webbLyssna

Naturområden

I Värmdö finns 44 naturreservat. De flesta reservaten finns i ytterskärgården, men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg och på de stora öarna med fast vägförbindelse och är lätta att nå.

Senast publicerad: 2013-09-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation