Tyck till

Dialog-Ung i Värmdö

Politiker i Värmdö vill att ungdomars inflytande ska öka, samtidigt vill de flesta ungdomar i Värmdö vara med och påverka. Därför är arbetet med ungdomsinflytande viktigt.

Ungdomsting tema Trygghet 23 november

Trygghet i Värmdö kommun är ett av ungdomstingets vanligaste områden! Därför ägnar vi hela ungdomstinget 2016 åt trygghet. Tillsammans med Trygghetsrådet och Polisen vill vi veta mer om

  • hur unga upplever trygghet/ otrygghet i kommunen och om/hur
  • vi kan förbättra den upplevda tryggheten i kommunen

Inbjudna

  • Elevrepresentanter, 5-10 elever från Värmdös högstadieskolor
  • Tjänstemän, utvecklingsledare, projektledare, chefer och andra nyckelpersoner.
  • Politiker från alla partier i kommunstyrelsen Värmdö kommun.

Diskussionsgrupper

  • Civilkurage
  • Offentliga miljöer skolan
  • Offentliga miljöer fritiden
  • Polisens trygghetsarbete.

Plats: Värmdösalen Kommunhuset Skogsbo

Unga med förtroendeuppdrag- vill du vara med och påverka?

För att öka ungas inflytande så måste unga få vara med och göra.

Därför kan unga få förtroendeuppdrag precis som politiker för att utveckla kommunen.

När ungdomar på initiativ och uppdrag av Värmdö kommun är med och utvecklar kommunen utgår ett arvode (pengar) precis som det gör till politiker.

Värmdös ungdomsråd söker nya medlemmar!

Ett sätt att påverka är att gå med i Värmdös eget ungdomsråd, VK Ung. VK Ung fungerar som länken mellan ungdomar och kommunpolitiker i Värmdö. VK Ung bjuder in unga och politiker för att mötas och diskutera olika frågor.

Nyfiken? Läs mer och ansök här!

Inflytande på många sätt

Värmdö kommun jobbar med inflytande för unga på många andra sätt också, bland annat erbjuds kommunens skolor att besöka kommunhuset och demokrativerkstaden Kom till Kommunen. Kommunens högstadieskolor erbjuds delta vid elevråds- och skyddsombudsutbildningar, elevrådskonferenser och ungdomsting

Senast publicerad: 2015-12-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation