Ung livsstil

Ung livsstil

2014/2015 genomförde Fritidsgårdsenheten forskningsprojektet Ung livsstil.

Ung Livsstil har bedrivits i ett antal svenska kommuner i samarbete med Stockholms universitet sedan 1984. Värmdö kommun var med senast 1998, nu har studien följts upp.

Urvalet är representativt för kommunens unga i högstadiet, både kommunala och fristående skolor ingår. Svarsfrekvensen var 83%.

Enkäten innehåller frågor om idrotts-och motionsvanor, förtroendeuppdrag i föreningslivet, hälsa, läsvanor, biblioteksvanor, fritidsgårdar, trygghet, situationen i skolan, förtroende för grupper av vuxna m.m.

Vi har också frågat vad ungdomarna tycker Värmdö kommun ska satsa på både totalt och inom idrottens och kulturens område. Ungdomarnas livsstil och preferenser analyseras bl.a. utifrån kön, bostadsområde, etnicitet, skolframgång och socioekonomisk bakgrund.

Enkätsvar

Senast publicerad: 2015-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation