Tyck till

Basprogram för elever i årskurs F-9 

Här hittar du information om de hälsobesök och vaccinationer som erbjuds barn och ungdomar i olika skolåldrar. Utöver vad som anges nedan erbjuds även kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från förskoleklass upp till år 9, bland annat när det gäller vikt-, längd-, rygg-, syn- och hörselkontroll hos både skolsköterska och skolläkare.

Alla vaccinationer som ryms inom det svenska vaccinationsprogrammet registreras till ett hälsodataregister enligt gällande lag. Ett hälsodataregister är ett informationssystem där uppföljning av vaccinationer görs. Mer information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens sida, länken hittar du i högerspalten. Basprogrammet nedan gäller från och med 17 augusti 2016.

Förskoleklass

Skolsköterskebesök: Längd, vikt, syn- och hörselkontroll. I samband med besöket ges en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR.

Skolläkarbesök: Kontroll av tillväxt. Kroppslig undersökning som inkluderar bedömning av motorik och rygg. Hos pojkarna kontrolleras testiklarna. Både elev och vårdnadshavare kallas till detta besök.

Hälsosamtal utifrån hälsoenkät som vårdnadshavare fyllt i inför besöket.

Under läsåret gör elevens lärare en motorisk-perceptuell undersökning ("Rita-Klipp") med eleven. Överrapportering sker till skolhälsovården efter tillåtelse av föräldrarna.

Årskurs 2

Skolsköterskan tar längd, vikt, samt har ett litet hälsosamtal. För barn födda 2009 och därefter.

Årskurs 4

Skolsköterskan tar längd och vikt samt utför ryggkontroll. Vidare inhämtas hälsoformulär från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i.

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för särskoleelever.

Årskurs 5

Skolsköterskan vaccinerar flickor födda -99 och därefter mot HPV (humant papillomvirus).

Årskurs 7

Skolsköterskan tar längd och vikt samt utför ryggkontroll. Vidare inhämtas hälsoformulär från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i. Dessutom sker medicinsk SYV (Studie & Yrkesvägledning) och ANTD (Antidrogsamtal).

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för särskoleelever.

Årskurs 8

Skolsköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp och kikhosta för barn födda 2002 och därefter.

Årskurs 8 och/eller 9

Skolsköterskan har hälsosamtal i grupp vid behov (behovsstyrda hälsorelaterade ämnen).

Vaccinationskort skrivs och delas ut till samtliga elever i åk 9.

 

Senast publicerad: 2017-07-28