Tyck till

Basprogram för Värmdös gymnasieskolor i den medicinska insatsen inom elevhälsan

Enligt skollagen ska varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuds minst ett hälsobesök. Eleverna ska erbjudas vaccination enligt gällande barnvaccinationsprogram i Sverige om det inte tidigare är utfört.

Hälsobesök i årskurs ett

I gymnasiets årskurs ett erbjuder skolsköterskan ett hälsobesök där det bland annat ingår en längd- och viktkontroll, samt eventuellt andra undersökningar utifrån hälsoenkäter, tidigare uppgifter om hälsotillstånd och uppgifter som framkommer vid ett enskilt samtal med eleven. Det enskilda samtalet utgår från vad eleven själv uppfattar som angeläget samt utifrån hälsoprofilen eleven själv fyllt i. Skolsköterskan tar också ställning till hälsoformuläret som elevens vårdnadshavare fyllt i.

Utöver vad som anges erbjuds även kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från åk 1-3, bland annat när det gäller vikt-, längd-, rygg-, syn- och hörselkontroll hos skolsköterskan eller skolläkaren.

I årskurs ett sker även kompletterande vaccinationer. Mer om vaccinationer kan du läsa i vänstermenyn under Basprogram F-9.

Elevhälsa för vissa program

Elever på livsmedelsprogram och omvårdnadsprogram kan rekommenderas att göra ytterligare undersökningar och provtagningar. Särskilda hälsosamtal kan även behövas ex vid bullerexponerade program eller för elever med allergi och eksem som valt frisör- eller målarutbildning. Även kontroll av färgseende är önskvärt på vissa program.

Läkarundersökning krävs vid vissa utbildningar, exempelvis om det ingår dykning eller rökdykning i ett räddningstjänstprogram.

Senast publicerad: 2016-10-24