Ansök, godkänn eller säg upp barnomsorgsplats

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Värmdö kommun. Du får ansöka om plats först när barnet är tre månader.

​Om ansökan görs tidigare kommer barnet att ställas i kö från det datum då han eller hon blivit tre månader.

En kommun är skyldig att erbjuda plats inom fyra månader från det att barnet först hamnade i kö. 

Ansök om plats

Du kan göra en ansökan om plats i förskola eller familjedaghem här på kommunens webbplats, för det krävs e-legitimation.

Är du från annan kommun och ska flytta till Värmdö kan du också ansöka om plats men då ska ansökan kompletteras med kopia eller liknande av köpekontrakt. Det skickas till placeringsteamet@varmdo.se.

Det kan förekomma problem att logga in med mobilt bank-id i vissa web-bläsare, t ex Internet Explorer och Safari, försök gärna med någon annan webb-läsare.

Ansök om barnomsorgsplats på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ifall du behöver barnomsorg på obekväm arbetstidlänk till annan webbplats gör du ansökan om detta separat.

Förändrad process vid kö- och placering till förskola

Under oktober 2016 förändrades delar av processen när det gäller kö och placering till förskola. Det innebar viss förändring av tillämpningen av rutinerna kring detta:

  • Ködatum och inte anmälningsdatum gäller vid ansökan.
  • Om någon förskola läggs till bland ursprungliga alternativ får detta val nytt ködatum.
  • Platserbjudande går ut via e-post och sms till vårdnadshavare. Om svar på erbjudande inte inkommit inom fem dagar tas platserbjudandet och köplatsen bort.
  • Liksom tidigare ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet.
  • Om du har frågor kring din köplats kontaktar du den förskolan som du står i kö till.
  • Mer generella frågor besvaras av kommunens kontaktcenter eller av handläggare inom Placeringsteamet.

Så fyller du i ansökan

När du loggat in väljer du det barn du vill göra ansökan för till vänster.

Personuppgifter hämtas från folkbokföringsregistret. De uppgifter du kan ange i ansökan är:

  • Om du kommer att vara föräldraledig för vård av annat barn när du har behov av plats.
  • I rutan övrig information kan du exempelvis uppge kommande adress i kommunen.
  • Du hittar även information under frågetecknen i ansökan på respektive sida.
  • Vid ansökan till Djurö/Stavsnäs (Djurhamns förskola, Djuröskutan) och Öar (Möja, Runmarö, Sandhamn, Svartsö) kan önskemål specificeras i rutan Övrig information.

Bekräftelse på ansökan skickas direkt till den e-postadress du angivit.

Saknar du mobilt Bank-Id eller e-legitimation? Ring Värmdö kommun, kontaktcenter på telefon 08-570 470 00 så hjälper vi dig.

Godkänn plats

När du får ett platserbjudande behöver du som vårdnadshavare svara inom fem dagar för att få förskoleplatsen. Båda vårdnadshavarna ska besvara erbjudandet.

Du kan besvara ett platserbjudande genom att logga in dig med e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du saknar e-legitimation kan du beställa den via din bank. För mer information om e-legitimation, se högerspalten.

Om du tackar nej till erbjuden plats ska du ange i meddelanderutan om du önskar kvarstå i kö till högre alternativ samt ange nytt behovsdatum.

Om inte nytt behovsdatum anges flyttas det automatiskt fram ett (1) år.

Man har rätt att tacka nej en gång per förskola.

Säga upp plats

Din förskoleplats kan du säga upp med e-legitimation eller med blankett. För mer information om e-legitimation, se högerspalten.

Säg upp plats i förskola eller fritidshem på webben (e-legitimation krävs)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning inkommit till kommunen. Om barnet lämnar sin plats innan uppsägningstiden gått ut får du trots det betala avgift.

Håll dina uppgifter aktuella

Du kan hålla dina kontaktuppgifter och inkomstuppgifter aktuella genom att logga in med e-legitimation i "Ansökan om barnomsorgsplats". 

Senast publicerad: 2017-05-04