Ansök om plats

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem) inom Värmdö kommun.

Du kan ansöka här, på kommunens webbplats, för det krävs e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du beställa den via din bank. För mer information om e-legitimation, se högerspalten.

Vi garanterar en plats i Värmdö kommun inom fyra månader från ködatumet.

Du får ansöka om plats först när barnet är tre månader. ​Om ansökan görs tidigare kommer barnet att ställas i kö från det datum då barnet blir tre månader.

Du kan också ställa ditt barn i kö om du är på väg att flytta till Värmdö kommun. Komplettera då din ansökan med kopia på köpehandlingar för kommande boende i kommunen.

Om du behöver barnomsorg på obekväm arbetstid gör du ansökan om detta separat.

Så fyller du i ansökan

När du loggat in väljer du det barn du vill göra ansökan för till vänster. Personuppgifter hämtas från folkbokföringsregistret. Om du inte är folkbokförd i kommunen kan det förekomma vissa svårigheter att använda e-tjänsten, ta då kontakt med handläggare via kommunens växel 08-570 470 00.

De uppgifter du kan ange i ansökan är:

  • Om du kommer att vara föräldraledig för vård av annat barn när du har behov av plats.
  • I rutan övrig information kan du exempelvis uppge kommande adress i kommunen.
  • Du hittar även information under frågetecknen i ansökan på respektive sida.
  • Vid ansökan till Djurö/Stavsnäs (Djurhamns förskola, Djuröskutan) och Öar (Möja, Runmarö, Sandhamn, Svartsö) kan önskemål specificeras i rutan Övrig information.

Bekräftelse på ansökan skickas direkt till den e-postadress du angivit.

Saknar du mobilt Bank-Id eller e-legitimation? Ring Värmdö kommun, kontaktcenter på telefon 08-570 470 00 så hjälper vi dig.

Godkänn plats

När du får ett platserbjudande behöver du som vårdnadshavare svara inom fem dagar för att få förskoleplatsen. Båda vårdnadshavarna måste besvara erbjudandet.

Du kan besvara ett platserbjudande genom att logga in dig med e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du tackar nej till erbjuden plats ska du ange i meddelanderutan om du önskar stå kvar i kö till högre alternativ och ange nytt behovsdatum.

Håll dina uppgifter aktuella

Du kan hålla dina kontaktuppgifter och inkomstuppgifter aktuella genom att logga in med e-legitimation i "Ansökan om barnomsorgsplats". 

Senast publicerad: 2017-06-12