Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Din kostnad för plats inom förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem beror dels på hur många av dina barn som är inskrivna, dels på inkomsten för det hushåll där barnet är folkbokfört.

Om hushållet har fyra barn eller fler inskrivna behöver du endast betala avgift för de tre första barnen. I tabellerna nedan är barn 1 det yngsta barnet, barn 2 det näst yngsta osv.

Maxtaxa – Barnomsorg 2018

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1   1 382 kr dock högst 3 % av inkomsten
  • Barn 2      922 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 3      461 kr dock högst 1 % av inkomsten

30 % avdrag på avgiften för 3-5 åringar Allmän förskola fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1     922 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2     461 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3     461 kr dock högst 1 % av inkomsten

Fritidshem för äldre barn (fritidsklubb)

  • Barn 1     597 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2     461 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3     461 kr dock högst 1 % av inkomsten

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet. Avgift debiteras 12 månader/år.

Inkomsttaket från januari 2018, 46 080 kr

Håll dina inkomster uppdaterade

Din inkomst påverkar avgiften för plats inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. Det är därför viktigt att dina uppgifter är rätt så du betalar rätt taxa. Om hushållet har en inkomst på mer än 46 080 kronor före skatt debiteras familjen maxtaxa automatiskt, är hushållets inkomst lägre så blir avgiften lägre.

Enklast uppdaterar du din inkomst via vår e-tjänst för barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. E-legitimation krävs.

Om du inte har e-legitimation kan du ladda ner en blankett för att lämna inkomstuppgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig får du betala maxtaxa.

Varierande månadsinkomst

Du som har en varierad inkomst månad för månad lämnar en beräknad, genomsnittlig månadsinkomst.

Delad faktura

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgiften för förskola och fritidshem delad. 

För att få delad avgift fyller båda vårdnadshavare i en gemensam blankett där ni själva väljer fördelning av kostnaden. Varsin faktura skickas då ut. Ansök här om delad fakturalänk till annan webbplats.

Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgiftöppnas i nytt fönster utöver vad som anges ovan.


Senast publicerad: 2018-02-21