Avgifter för förskola och familjedaghem

Din kostnad för plats inom förskola, familjedaghem och fritidshem beror dels på hur många av dina barn som är inskrivna, dels på inkomsten för det hushåll där barnet är folkbokfört.

Ifall hushållet har fyra barn eller fler inskrivna behöver du eller ni endast betala avgift för de tre första barnen. I tabellerna nedan är barn 1 det yngsta barnet, barn 2 det näst yngsta osv.

Mer om betalning och beräkning av inkomst kan du läsa i vänstermenyn.


Ändra inkomstuppgifter

Barnomsorgstaxan höjs den 1 januari. Det är därför viktigt att vi har rätt uppgifter om din inkomst så att du får betala rätt taxa för barn i förskola och på fritids. Om hushållet har en inkomst på mer än 43.760 kronor före skatt den 1 januari debiteras familjen maxtaxa automatiskt, så det är först om inkomsten är lägre som det är viktigt att du anger rätt uppgifter.

Enklast uppdaterar du din inkomst via våra e-tjänst för barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. E-legitimation krävs. Om du saknar e-legitimation kan du beställa den via din bank. För mer information om e-legitimation, se högerspalten.

Om du inte har e-legitimation kan du ladda ner en blankett för att lämna inkomstuppgift.

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig debiteras du maxtaxa.

 

Maxtaxa – Barnomsorg 2017

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1     1 362 kr      dock högst 3 % av inkomsten
  • Barn 2        908 kr      dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 3        454 kr      dock högst 1 % av inkomsten

30 % avdrag på avgiften för 3-5 åringar. Allmän förskola från och med 
1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1       908 kr       dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2       454 kr       dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3       454 kr       dock högst 1 % av inkomsten

 Fritidsklubb

  • Barn 1       588 kr       dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2       454 kr       dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3       454 kr       dock högst 1 % av inkomsten

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet. Avgift debiteras 12 månader/år.
Inkomsttaket från januari 2017, 45 390 kronor.

I vänstermenyn hittar du mer information om avgifter och regler samt köregler.länk till annan webbplats

 

Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgift utöver vad som anges ovan.

Senast publicerad: 2016-12-09