Köregler för förskola och familjedaghem

När du ansöker om plats i förskola eller familjedaghem gäller ködatum som det datum då barnet placeras i kö. För yngre barn räknas köplatsen från det datum då barnet fyllt tre månader, ifall barnets ansökan inkommit tidigare.

Om flera barn har samma ködatum gäller barnets ålder, d.v.s. äldre barn erbjuds plats före yngre barn.

Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 19 § skollagen har förtur i kön.

Förändrad process vid kö- och placering till förskola

Från och med oktober 2016 förändrar vi delar av processen när det gäller kö och placering till förskola. Det innebär att förskolan själv hanterar sin kö och erbjuder plats, vilket medför viss förändring av tillämpningen av rutinerna kring detta. 

• Ködatum kommer att gälla, och inte anmälningsdatum som tidigare.
• Om någon förskola läggs till bland ursprungliga alternativ får detta val nytt ködatum.
• Platserbjudande går ut via e-post och sms till vårdnadshavare. Om svar på erbjudande inte inkommit inom fem dagar tas platserbjudandet och köplatsen bort.
• Du som vårdnadshavare kontaktar själv respektive förskola för att få uppgift om köstatus.
• Liksom tidigare ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet.

Stå i kö till flera förskolor

Du har möjlighet att ställa dig i kö till fem förskolor och det är fördelaktigt att utnyttja maximalt antal. Vid ansökan till kommunala familjedaghem görs ansökan till önskat område. Om du ansöker om omplacering får du fyra val. För fristående familjedaghem görs ansökan till det specifika familjedaghemmet.

Under ansökningstiden kan du fritt ändra bland valda förskolor och familjedaghem. Det påverkar inte din köplats. Du kan under ansökningstiden flytta fram önskat datum för behov av plats (behovsdatum).

Platsgaranti

Om Värmdö kommun inte kan uppfylla dina önskemål om plats inom fyra månader erbjuds någon annan förskola eller familjedaghem. Du är alltså garanterad en plats i förskola eller familjedaghem i den kommundel där du bor, oavsett om den eller de alternativ du köar till inte har en ledig plats.

Vid platserbjudande

När du får ett platserbjudande behöver du som vårdnadshavare svara inom fem dagar för att få förskoleplatsen. Båda vårdnadshavarna ska besvara erbjudandet.

Om du inte fått erbjudande om plats

Vi rekommenderar att du ser över de alternativ du köar till. Det kan vara så att de förskolor eller familjedaghem som du valt inte har några lediga platser för tillfället. Kanske måste du därför lägga till eller byta mot andra alternativ för att öka chanserna att få en plats. Är du osäker och vill stämma av hur det ser ut för dig, hör av dig till de förskolor eller familjedaghem du köar till.

Senast publicerad: 2016-10-11