Pedagogisk omsorg i Värmdö

Inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar en dagbarnvårdare emot en liten barngrupp i sitt eget hem.

Pedagogisk omsorg är en form av pedagogisk verksamhet där ditt barns lärande och utveckling stimuleras. Dagbarnvårdarna samverkar kring gemensamma aktiviteter och vikarierar för varandra vid till exempel sjukdom.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och pedagogisk omsorg kan drivas både av kommunen och av fristående utförare.

Gustavsberg

Kommunala alternativ:

Malena Joo, Holmviksskogen

Katarine Koskinen, Ösbydalen

 

Fristående alternativ:

Familjedaghemmet Mångrund
Fiskgjusevägen 31, Ljungmannen, 134 35 Gustavsberg
Telefon: 070-962 19 42.


Värmdölandet

Kommunala alternativ:

Carina Lindbom, Haghulta

Gizela Ahlin, Hemmesta

Jill Sjöblom, Kolvik


Djurö

Fristående alternativ:

Familjedaghemmet Gula Huset, Anette Lundin
Gransbergsvägen 1, 139 73 Djurhamn
Telefon: 073-967 96 01

Hedmans familjedaghem, Monica Hedman 
Aspvägen 4, 139 73 Djurhamn

Telefon: 070-604 40 84

Läs mer på www.hedmansfamiljedaghem.selänk till annan webbplats 

 

Senast publicerad: 2017-07-28