Talande webbLyssna

Regler och avgifter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Plats ska även erbjudas barn som är folkbokförda i annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

I vänstermenyn hittar du mer information om köregler och avgifter.

Har mitt barn rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

  • förvärvsarbetar
  • studerar
  • är arbetslös
  • är föräldraledig för vård av annat barn
  • har ett barn med ett specifikt behov 

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Reglerna gäller för kommunal barnomsorg samt de fristående förskolor eller den pedagogiska omsorg som valt att ingå i kommunens köhantering och därmed omfattas av reglerna.

Plats vid föräldraledighet (25-timmarsregeln)

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn erbjuds ditt barn 25 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg (25-timmarsregeln).

Utökad vistelsetid

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du ansöka om utökad vistelsetid (heltid) för ditt barn om:

  • du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på arbets-/studietid och resa till och från arbets-/studieplatsen. Överstiger behovet av vistelsetid 25-timmar per vecka medges heltidsplats.
  • barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt.
  • barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av heltidsvistelse i förskola.

Ny maxavgift från 1 januari 2018

Barnomsorgstaxan höjs den 1 januari. Det är därför viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter, om du inte redan gjort det.

Läs mer om avgifter och hur du ändrar uppgifter

 

Senast publicerad: 2017-12-14