Talande webbLyssna

Söka eller byta grundskola

Under pågående läsår har du även möjlighet att söka eller byta skola. Byte av skola gäller i mån av plats. Du som flyttar in i kommunen garanteras en plats på någon av de kommunala skolorna.

Läs mer om grundskolorna i Värmdö kommunöppnas i nytt fönster

Ansökan eller byte till kommunal grundskola

Ansökan

Du ansöker till kommunal skola genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan till kommunal skola" till kommunen. Om du är på väg att flytta in till Värmdö kommun, d v s du är inte folkbokförd i kommunen ännu, ska adress och tillträdesdatum på ert kommande boende i kommunen anges i ansökan. Om önskad skola inte kan erbjuda plats har du möjlighet att ställa dig i kö till skolan, detta anges på ansökningsblanketten.

Byte

Vill du att ditt barn ska byta från en kommunal grundskola till en annan kommunal skola i Värmdö kommun ska du fylla i en ansökningsblankett och skicka in till kommunen. Byten mellan skolor är endast möjligt i mån av plats.

Kö till skola

Om du har valt att ställa dig i kö till en skola kommer du så snart en plats kan erbjudas i elevens årskurs, bli kontaktad av skolan. Platsen tilldelas enligt turordning, se nedanstående urvalsgrunder. Erbjuds ingen plats under innevarande läsår ska en ny ansökan skickas in för kommande läsår och årskurs.

Samma principer gäller för elev som flyttar in i en skolas grundplaceringsområde eller önskar byta skola som vid ansökningstillfället inte har ledig plats i elevens årskurs. För närvarande sker det en stor inflyttning till kommunen vilket gör att turordningen ändras ofta.

Efter registrering skickas din ansökan till den skola du har sökt till. Det är rektor på skolan som beslutar om mottagande eller inte. Om rektor avslår ansökan får du ett skriftligt beslut hemskickat.

Om du har fått ett avslagsbeslut men fortfarande vill byta till en annan skola ska du skicka in en ny ansökan.

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Om du byter från en kommunal skola till en fristående skola eller en skola utanför kommunen måste du även säga upp din kommunala skolplats.

Urvalsgrunder för kommunala grundskolor

Om det är fler elever som vill gå i en viss skola än det finns platser tillämpar Värmdö kommun följande urvalsgrunder:

1. Elever som bor i skolans grundplaceringsområde.

2. Elever som har behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som endast kan tillgodoses på den valda skolan.

3. Övriga elever enligt följande urvalsgrunder:

a) Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 som har syskon på samma skola kommande läsår. Syskonförturen gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och behöver således inte vara biologiska syskon.

b) Övriga elever, urval sker genom lottning.

4. Ansökningsdatum (gäller endast kö till skola).

Mer information om urvalsregler finns i kommunens riktlinjer för antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor.

Senast publicerad: 2019-08-09