Tyck till

Grundskola och fritidshem

Elever sitter vid ett runt bord i kafeterian

Alla barn som är folkbokförda i Värmdö kommun ska i möjligaste mån erbjudas en plats i en närliggande skola. Du som har barn i åldern 6–15 år har även möjlighet att önska en annan grundskola. Utanför skolans ordinarie tider har barn även möjlighet att vistas i fritidshem. 

Om grundskoleutbildning

Grundskolan är obligatorisk för alla barn i åldern 7–16 år. Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet, samt en grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6.

​Hitta grundskolor på karta

På kommunens webbkartalänk till annan webbplats kan du se samtliga grundskolor i kommunen.

  • Öppna webbkartan.
  • Klicka på Utbildning och barnomsorg i vänstermenyn.
  • Tryck på knappen Skolor för att se skolor.

Senast publicerad: 2017-09-15