Avgifter och regler i kulturskolan

Här hittar du information från Värmdö kulturskola om avgifter, köregler, uppsägning av plats och instrumenthyra.

Avgifter 

 • Ämneskurs i instrumentalspel, sång och basår: 1250 kr
 • Dans, teater: 1250 kr
 • Bild och form, keramik: 1250 kr
 • Kör, ensemble, orkester för elever som inte går annan kurs i kulturskolans regi: 410 kr
 • Ensemble, orkester och körsång för elever som går andra kurser i kulturskolas regi: 110 kr

Samtliga avgifter är per termin och betalas i mitten av innevarande termin.

Avgiften debiteras av kommunens ekonomiavdelning för hela terminen från det första lektionstillfället. Vid utebliven betalning påförs lagstadgade avgifter.

Köregler

Vårdnadshavare kan tidigast ställa sitt barn i kö det år barnet börjar i förskoleklass (fyller sex år). Anmälan kan ske när som helst under året. Barnet ställs i turordning efter anmälningsdatum. Barn i årskurs 1–3 får delta i en subventionerad instrumental- eller sångundervisning i musik eller gruppundervisning i annat ämne (dans, teater) samt delta i kör och/eller orkester. 

Barn och unga i årskurs fyra till gymnasiets tredje år (åldern 10–19 år) får delta i en subventionerad instrumental- eller sångundervisning samt i ett övrigt kulturämne (bild och form, dans, keramik eller teater) samt delta i kör och/eller orkester.

Kötider: På basår, tvärflöjt, trumpet, trombon, horn, tuba och dramakör kan du börja på en gång. Övriga instrument och kurser omkring ett halvår.

På kurserna för piano, gitarr, bild och form, keramik och teater är det viss kö till som varierar beroende på var i kommunen du söker kursplats och om grupp finns för lämplig ålder och kunskapsnivå.

Säg upp en plats

En plats i kulturskolan ska sägas upp av vårdnadshavaren senast en vecka innan kursstart. Nybörjare får delta en gång utan att full terminsavgift debiteras. Är platsen inte uppsagd debiteras full terminsavgift.

 

Instrumentuthyrning

Du kan hyra de vanligaste instrumenten av Kulturskolan. Avgiften är 310 kronor per termin.

Följande instrument kan hyras:

 • trumpet
 • tvärflöjt
 • klarinett
 • fiol
 • altfiol
 • cello
 • kontrabas
 • tuba
 • trombone
 • horn
 • saxofon
 • nyckelharpa

Följande instrument behöver du själv införskaffa för att kunna börja spela dem på kulturskolan: piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset.

 

Senast publicerad: 2017-10-18