Tyck till

Resor och inneboende

Du som har långt mellan skolan och hemmet kan få hjälp med transport och ekonomi. I grundskolan kan du få skolskjuts och i gymnasiet kan du få reseersättning. Som gymnasieelev kan du även få inackorderingsbidrag, ifall du måste bo någon annan stans än hemma när du studerar.

Läs mer om de olika stödformerna under rubrikerna i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2016-05-12