Läsåret 2017/2018

Här finns aktuell information om skolskjuts och eventuella förändringar som kommer ske inför läsåret 2017/2018.

Ansökningsprocessen

Kommunen arbetar i år med att förenkla och effektivisera ansökningsprocessen. Därför kommer vissa elever att få ett beslut om skolskjuts inför läsåret 17/18 utan att ha ansökt. Andra elever behöver göra en ny ansökan inför 17/18.  

Förhållanden som kan göra att du behöver ansöka igen:

  • Delvis bifall under 16/17
  • Beviljad skolskjuts på grund av trafikförhållanden
  • Ny adress eller ny skola
  • Fritidsplacering
  • Växelvist boende mellan vårdnadshavare
  • Behov av nytt intyg för funktionsnedsättning
  • Skolskjuts med taxi, upphandlad buss eller båt

Ansök innan den 14 april och du har ett beslut innan skolavslutningen.

Fått ett bifallsbeslut utan att ha ansökt: SL eller taxi

Har du fått ett bifallsbeslut och beviljats ett SL-kort inför läsåret 17/18 utan att ha ansökt, har kommunen gjort bedömningen utifrån din senaste ansökan. Det gäller elever som under läsåret 16/17 beviljades ett SL-kort på grund av avstånd till sin grundplaceringsskola. Ett beslut skickades i slutet av februari ut till eleverna som det gäller.

Har du fått ett bifallsbeslut och beviljats taxi för nästa läsår på grund av din funktionsnedsättning har kommunen gjort bedömningen att ditt senaste intyg är giltigt även för läsåret 17/18. Nya uppgifter behöver därför inte inkomma.  

Varför har jag inte fått beslut för alla mina barn?

Se ovanstående förhållanden som kan göra att du behöver ansöka igen.

 

Senast publicerad: 2017-03-06