Talande webbLyssna

Förskola

Här samlas information och material som du som som anordnare av förskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Skolpeng

Förskolor och pedagogiska verksamheter får en skolpeng för varje barn som är folkbokfört i Värmdö kommun och inskrivet i verksamheten.

Se aktuella belopp för 2019

Belopp för 2019.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter från verksamhet om antal barn.

Är din enhet med i Värmdö kommuns automatiska system för utbetalning av ersättning för barn i förskola?

Underlag för ersättning hittar ni här:
Lifecare – Visa ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in krävs e-legitimation såsom bank-id eller Mobilt bank-id.


Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån barngruppers  socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp 

Fristående och kommunala förskolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskilt barn samt barnets behov och förutsättningar.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nivåer / år / månad

Nivå  

kronor/helår 2019

kronor/månad

1

111 504

9292

2

167 256

13 938

3

222 806

18 567

4

278 558

23 213

5

334 310

27 859

Starta och driva fristående förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Ansökningsblankett är under bearbetning och publiceras inom kort.

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor. Detta gäller för både anordnare av enskild förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor.

Läs mer om Värmdö kommuns tillsynsplan.

Senast publicerad: 2019-07-26