Tyck till

För utbildningsanordnare

Värmdö kommun har kundval inom kommunal vuxenutbildning. Det innebär att vuxenutbildningens elever fritt väljer vilken skola de vill studera hos, bland de skolor som är godkända av Värmdö kommun.

Vi vill kunna tillhandahålla ett brett utbud av utbildningar och skolor till våra elever. Nya utbildningsanordnare är därför alltid välkomna att ansöka om att bli auktoriserade av oss.

Auktorisation

Värmdö kommun tillämpar auktorisation av anordnare inom kommunal vuxenutbildning. Det innebär att varje utbildningsanordnare som uppfyller Värmdö kommuns auktorisationsvillkor efter godkännande är välkommen att erbjuda vuxenutbildning till Värmdös medborgare.

De villkor du som utbildningsanordnare behöver uppfylla för att kunna godkännas anges i dokumentet Auktorisationsvillkor kommunal vuxenutbildning (länk i högerspalten). I högerspalten finns också en länk för dig som vill lämna din ansökan.

Beslut om att auktorisera en utbildningsanordnare fattas av rektor för Vuxenutbildningsenheten. 

Ersättning

Utbildningsanordnare ersätts per kurspoäng, efter avslutad kurs. Ersättningens storlek beror på vilket ämnesområde en kurs ingår i. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ersättningsnivåer för olika kurser, och ersättningen revideras årligen i samband med årsskiftet.

Ersättning betalas ut månadsvis, efter det att kommunen har tagit emot rapporterade betyg från utbildningsanordnaren.

Information om kommunens ersättningsnivåer hittar du via länk i högerspalten.

Senast publicerad: 2017-06-20